خرید آنلاین فایل پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی

پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی
کلمات کلیدی:پرسشنامه دشواری در نظم بخشی هیجانی, پرسشنامه, دشواری در نظم بخشی هیجانی

این مقیاس توسط گراتزو روئمر(2004)ساخته شده است.این مقیاس از سی و شش گویه تشکیل شده است که نمره گذاری گویه‌ها در آن از طریق یک در جه بندی لیکرت صورت می‌گیرد،نمرات بالاتر نشان دهنده ی دشواری بیشتر در نظم بخشی هیجان است و از 6 خرده مقیاس نپذیرفتن پاسخ‌های هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان اگاهی هیجانی دسترسی محدود به راهبردهای نظم بخشی هیجانی و ابهام هیجانی تشکیل شده است .ضریب پایایی کل مقیاس با استفاده از روش‌های هیجانی درونی 93%و برای هر کدام از شش زیر مقیاس دشواری هیجان بخشی هیجان ضریب الفای کرون باخ بیشتر از 80%به دست امده است .دربرسی ساختار عاملی ویژگی روان سنجی مقیاسدر جمعیت ایرانی که توسط خانزاده وهمکاران (1390)روی دانشجویان شیراز صورت گرفت، ضریب آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس ها،بین 86% تا 86% وضریب پایایی باز آزمایی پس از یک هفته باز آزمون، بین 79%تا 91% در نوسان بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر:دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود تحقیق طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود مقاله طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود پژوهش طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود پایان نامه طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود رساله طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن (ترجمه فارسی):شیمی تشعشع برای توسعه انرژی هسته ای مدرن

مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی:مطالعات مقدماتی,اصول عمومی,طراحی فضاهای زیرزمینی,مطالعات مقدماتی و اصول عمومی طراحی فضاهای زیرزمینی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار:گزارش کارآموزی,کارگاه صافکاری,ایمنی در محیط کار,گزارش کارآموزی در کارگاه صافکاری با عنوان ایمنی در محیط کار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماری:دانلود پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماری,روانشناسی محیطی در معماری,هنر مدرن(معماری مدرن),معماری پسامدرن,نیازهای انسانی,روانشناسی محیط,پاورپوینت روانشناسی در معماری,پاورپوینت روانشناسی محیطی در معماری,روانشناسی در معماری

پاورپوینت حرکت در سینما و معماری:معماری,دانلود پاورپوینت حرکت در سینما و معماری,پاورپوینت حرکت در سینما و معماری,حرکت در سینما و معماری,مقاله حرکت در سینما و معماری,دانلود مقاله حرکت در سینما و معماری ,پروژه حرکت در سینما و معماری,دانلود پروژه حرکت در سینما و معماری,جزوه حرکت در سینما و معماری,دانلود جزوه حرکت در سینما و معماری,پژوهش حرکت در سینما و معماری,دانلود پژوهش

پاورپوینت کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی:کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی,پاورپوینت کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی,پروژه کاروانسرا جلوه ای از معماری ایرانی اسلامی,کاروانسرا در معماری ایران,کاروانسرا در معماری اسلامی,پاورپوینت کاروانسرا در معماری ایران,پاورپوینت کاروانسرا در معماری اسلامی,دانلود پاورپوینت کاروانسرا در معماری ایران,دانلود پاورپوینت کاروانسرا در

تغییر ساختار سازمان ملل متحد:تغییر ساختار سازمان ملل متحد,سازمان ملل متحد,ساختار,شورای امنیت,صلح,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله تغییر ساختار سازمان ملل متحد,پژوهش تغییر ساختار سازمان ملل متحد,تحقیق تغییر ساختار سازمان ملل متحد,پروژه تغییر ساختار سازمان ملل متحد

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر كالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به كشور:تأثیر ,سیاست صحیح ,قیمت گذاری,كالاها و خدمات گردشگری,جذب گردشگران خارجی,پروژه ,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی:مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,مقاله مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,جزوه مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی ,تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق